modos-plus@pons.cz
035/8616616
Budovatelů 2375, Most
Nabídka služeb MODOS Plus s.r.o.

 

Ustanovování SV s právní subjektivitou

Služby
MODOS Plus s.r.o.
- Správa bytového fondu

- Ustavení právnické osoby

 

Služby jsou poskytovány v těchto úrovních:

1. Příprava shromáždění vlastníků
zahrnuje:

a) výtisk legislativních norem a předpisů pro ustanovení SV
b) příprava stanov společenství (návrhu)
c) vyhotovení nutných listin (návrhová listina, program schůze, oznámení pro SBD)
d) vyhotovení prezenční listiny (dle LV+tisk hlasovacích lístků)
e) vyhotovení pozvánek na shromáždění

2. Realizace vlastního shromáždění vlastníků
zahrnuje:

a) zajištění průběhu shromáždění
-- přítomnost notáře pro pořízení zápisu
-- prezence s výdejem hlasovacích lístků
-- počítání hlasů a jejich přepočítávání podle velikosti spoluvlastnického podílu v souladu se zákonem
b) řízení shromáždění vlastníků v souladu se zákonem - ustanoveným řídícím schůze
c) možnost pořízení videozáznamu

3. Vyhotovení dokumentace ze shromáždění
a) zápisu ze shromáždění
b) notářského zápisu
c) zápisu návrhové komise a zápisu mandátové komise

4. Vypracování návrhů směrnic a pravidel pro fungování SV s právní subjektivitou
a) pravidla pro přispívání spoluvlastníků
b) pravidla pro rozúčtování služeb, vody a tepla
c) ostatní směrnice SV (tvorba předpisu nájemného, tvorba a čerpání DZO atd.)


Součástí služeb je konzultační služba (telefonická či osobní) poskytovaná od 8:00 do 21:00 kterýkoliv den v týdnu.

 

zpět na úvod