modos-plus@pons.cz
035/8616616
Budovatelů 2375, Most
Nabídka služeb MODOS Plus s.r.o.

 

Správa bytového fondu

Služby
MODOS Plus s.r.o.
- Správa bytového fondu

- Ustavení právnické osoby

 

Naše společnost zajišuje :

Energie a služby :
-- elektrickou energii (SčE a.s. Děčín)
-- studenou vodu (SčVK a.s. Teplice)
-- teplou užitkovou vodu (První mostecká a.s.)
-- teplo pro ústřední topení (První mostecká a.s.)
-- 24 hodinovou havarijní službu
-- údržbu výtahů
-- sběr a likvidace tuhého komunálního odpadu (Město Most)
-- SIPO (česká pošta)
-- telekomunikační služby

Finanční oblast :
-- vyúčtování nákladů na energie a služby (vlastními prostředky)
-- zpracování předpisů záloh na služby (vlastními prostředky)
-- služby dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví (vlastními prostředky)
-- zpracování daňového přiznání k dani z nemovitosti (vlastními prostředky)
-- zpracování daňového přiznání právnických osob (vlastními prostředky)
-- pojištění nemovitosti

Právní a realitní oblast :
-- v rámci zákona řeší dluhy na nájemném, službách atd.
-- poskytuje a zajišuje právní poradenství
-- realitní poradenství a úkony (orgány společenství pro potřeby SV zdarma; soukromé osoby
-- členové společenství mají 25% slevu z platného tarifu všech poskytovaných služeb v této oblasti)

Stavební oblast :
-- termíny periodických revizí : el. zařízení, hromosvodů, plynu, výtahů, požární bezpečnosti včetně jejich provádění
-- opravy po haváriích
-- dle požadavku vlastníků údržbu společných prostor
-- technickou dokumentaci k objektu a její aktualizaci

Investiční oblast :
-- zpracování dokumentace
-- vypisování výběrových řízení "dvouobálkovým" systémem s vyhodnocením soutěže
-- objednávání realizace
-- zajištění kvalifikovaného technického dozoru
-- zajištění přejímky realizované akce

Vyúčtování :
== Dílčí vyhodnocení hospodaření zpravidla měsíční je k dispozici vždy do 20. dne měsíce následujícího.
== Zpracování ročních výkazů hospodaření nejpozději do 30. dne roku následujícího.
== Roční vyúčtování služeb a energií je vypracováno nejpozději do 90. dne roku následujícího
včetně kompletního finančního vyrovnání (podmíněno schválením statutárních orgánů společenství).

 

zpět na úvod