modos-plus@pons.cz
035/8616616
Budovatelů 2375, Most
informace pro vlastníky - právní poradna
- Co je to pověřený vlastník? - Společenství vlastníků a jeho výbor - Mgr.D.Volák

 

Co je to pověřený vlastník?

Jaký je rozdíl mezi pověřeným vlastníkem a výborem u Společenství vlastníků?

V souvislosti s naplňováním zákona 72/1994 Sb. a hlavně jeho pozdějších změn (z.č.103/2000 Sb. a z.č.451/2001 Sb.) se stále častěji ozývají dotazy na téma fungování Společenství vlastníků . Dle tohoto zákona musí všechny domy, které vznikly ze zákona jako Společenství vlastníků (SV) svolat do konce letošního roku "Ustavující shromáždění společenství vlastníků", kde zvolí statutární orgán SV a schválí vlastní stanovy SV. Rostislav Gregor ze společnosti MODOS - Plus odpovídal na některé dotazy, které se v posledních dnech na toto téma sešly v redakci Homéru. Jak je to tedy vlastně například s volbou statutárního orgánu?

Zákon umožňuje dvě varianty. Buď je to volba výboru, který musí mít lichý počet členů. Druhou variantou je volba pověřeného vlastníka. Tím může být fyzická osoba, třeba soused, anebo právnická osoba, tedy třeba družstvo, s.r.o., a.s., atd. Pověřený vlastník musí zároveň vlastnit alespoň jednu jednotku v příslušném domě. K některým právním úkonům týkajících se správy domu, třeba k rozhodování o investování peněz z fondu údržby, však stačí jen jeho podpis bez souhlasu dalších osob. Výbor SV má ze zákona ovšem nejméně tři členy z řad vlastníků domu a k souhlasu o investicích je zapotřebí podpisu alespoň dvou z nich, jindy dokonce souhlasu shromáždění SV. Důležitá je i volba kontrolní komise, která sice není ze zákona povinná, ale dle mého názoru velmi užitečná jako kontrolní mechanismus.

V některých případech se objevuje nepokrytá snaha správců získat statut pověřeného vlastníka a tím soustředit maximum rozhodovacích pravomocí na jednu fyzickou, nebo právnickou osobu. Je to v pořádku?

Při koncipování zákona neměli zákonodárci určitě na mysli soustředit veškerou moc spojenou s bydlením do rukou jedné osoby nebo skupinky lidí. Spíše šlo o zjednodušení rozhodování v domech s velmi malým počtem bytových a nebytových jednotek. Je třeba si uvědomit, že to, co jste dodnes řešili s výborem samosprávy, budete muset po zvolení pověřeného vlastníka řešit každý samostatně, a to v sídle pověřeného vlastníka, tedy firmy. Aby se tomu předešlo, určuje pověřený vlastník osobu, nebo osoby z řad obyvatel domu, což je však jen pseudovýbor. Musím upozornit, že takovýto "výbor" nemá žádné pravomoci ani zodpovědnost za rozhodování.

K čemu tedy existuje institut pověřeného vlastníka, když z výše uvedeného vyplývá, že v mnoha případech postrádá logiku?

Logiku jistě má a to v domech, kde je málo bytových a nebytových jednotek, či tam, kde se nenajdou alespoň tři vlastníci, ochotní vzít na sebe zodpovědnost. Všude jinde je zjevně výhodnější zvolit si výbor a kontrolní komisi, kteří plní funkci správce. Ve chvíli, kdy SV potřebuje zajistit účetnictví, technické zabezpečení a další věci, by vlastníci bytových jednotek měli vypsat výběrové, či poptávkové řízení na specializovanou firmu.
Všechno je to hodně složité. Kde mají lidé hledat další informace?
Nejlepší asi bude adresa www.modosplus.cz.

Díky za rozhovor.
(dum)

 

zpět na úvod