modos-plus@pons.cz
035/8616616
Budovatelů 2375, Most
Z tisku a rozhlasu - JUDr. Ivan Přikryl - POLEMIKA

 

Polemika 25.9. 2001 - JUDr. Ivan Přikryl - Články Z novely Zákona o vlastnictví bytů, kterou schválila poslanecká sněmovna minulý pátek, pokud se nestane zázrak a Senát ji podstatně nezmění, se stává zbytečný cár papíru.Po úpravách a doplňcích sněmovnou schválených má tato novela jen jeden podstatný důsledek: Týmy odborníků exekutivy i praxe začnou psát další novelu, aby odstranila nedostatky této novely, tedy klasický Kocourkov...

POLEMIKA

Z novely Zákona o vlastnictví bytů, kterou schválila poslanecká sněmovna minulý pátek, pokud se nestane zázrak a Senát ji podstatně nezmění, se stává zbytečný cár papíru.Po úpravách a doplňcích sněmovnou schválených má tato novela jen jeden podstatný důsledek: Týmy odborníků exekutivy i praxe začnou psát další novelu, aby odstranila nedostatky této novely, tedy klasický Kocourkov.

Při vší úctě k jistě serioznímu pokusu Vladimíra Čechlovského, který (podle mých informací jako jediný v deníku Právo, ostatní média se novely nevšímají vůbec) publikoval malý článeček na téma, co novela změní, se tentokrát v mnohých směrech (bohužel) mýlí.

Nelze z textu zákona odvodit, že Společenství vlastníků bude mít charakter obecně prospěšné neziskové společnosti se značnými daňovými úlevami.Pokud jsou společenství vlastníků chápána jako poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání s mnoha výhodami v oblasti daňové, jde o názory s významem pouze v oblasti teoretické.V praxi připadá v úvahu použití pouze pro úroky z vkladu společenství na běžném účtu .Všechny ostatní výnosy nejsou výnosem společenství ale jednotlivých vlastníků, podnikání společenství je též v podstatě otázkou teoretickou.

Pokud jde o registrační povinnost Společenství vlastníků, kterou podle svých proklamací chtěli mnozí poslanci zmírnit, ale pak se nebyli schopni dohodnout jak to učiní, nedošlo podle mého názoru k žádné změně.Společenství vlastníků jako právnická osoba vzniklo ze zákona ke dni 1.7.2000 a i nadále zůstala v platnosti povinnost registrovat se do 30 dnů ode dne vzniku u místně příslušného finančního úřadu pod sankcí až 2 mil.Kč za nesplnění této povinnosti.Posunutí začátku činnosti společenství, když první schůzi spojenou s přijetím stanov, volbou orgánů atd. je možno svolat až do 31.12.2002, s registrační povinností nemá co do činění.Naopak, odklad prohlubuje ohlupování vlastníků stávajících i budoucích, neboť společenství nemá do doby svolání této schůze svého představitele, a tak například finanční úřad, pokud by udělil společenství bez orgánů sankci, má možnost výběru, komu z vlastníků jako splatnou sankci doručí. Neexistuje totiž do té doby žádný představitel existující právnické osoby, kterému by mohl státní orgán své rozhodnutí doručit.Poslanci ODS proto nemohou ani snít o tom, že právnickou osobu zruší, jak se v článku Vladimíra Čechlovského uvádí, zrušit mohou snad jen vznik nových společenství tedy pro domy, v nichž se byty zatím nepřevádějí, což povede i nadále k omezení převodů bytů do vlastnictví a k marným nadějím a planým slibům. Neúměrný tlak je vyvíjen na původního vlastníka, když má ze zákona celou řadu povinností, ale k jejich prosazení nemá mnohdy oporu v zákoně.Tak jak byl návrh sněmovnou změněn je již jen laboratorním případem marných slibů, spekulací a politikaření.Zákon o vlastnictví bytů samozřejmě vyžaduje velkou novelu, kvalitativní změnu která jej přemění na zákon o kondominiu, který se zaměří na obsah, nikoliv formu, která vymezí a posílí práva a povinnosti vlastníků navzájem při správě společných a nebytových prostor, lépe upraví výstavbu nových vlastnických bytů.Možnou variantu jsme ve spolupráci se zahraničními experty zpracovali a poslancům včas doručili, leč marně. Sněmovna prokázala, že není schopna se přenést přes složitou normu, že poslanců, kteří bez jakéhokoliv rozmyslu "nastřelují" pozměňovací návrhy je pořád většina a že mnohdy víc záleží na tom, z které politické strany je návrh předložen nežli jeho skutečná hodnota pro praxi, je i nadále většina a že by bylo na čase, aby se uvnitř politických stran v rámci přípravy voleb zamysleli nad tím, zda jsou schopni v oblasti bydlení umožnit skutečným odborníkům , kteří na regionální úrovni jistě jsou, aby konečně bytová politika přestala být předmětem nahodilých experimentů.Tak jek doufám, že se mnozí "osvědčení" poslanci na kandidátkách svých stran neobjeví.

JUDr.Ivan Přikryl v.r.
předseda SČMBD

 

zpět na úvod